JMO 2000 ApS. blev dannet i 2000 ved overtagelsen af Shells tankanlæg på Aalborg havn.

JMO er er forkortelse af Jan, Mogens og Ole der alle udgjorde ledelsen i selskabet Skanda A/S som hovedsagelig arbejder med etablering og renovering af tankanlæg forskellige steder i Danmark.

Målet med det nye selskab var udlejning af tankkapacitet til forskellige kunder. Tankanlægget var hurtig udlejet, hvor bl.a. naboen Samtank A/S har 3 store tanke til benzin og olie. Yderligere blev det lejet ud til andre produkter som fiskeolie, vegetabilske olier, animalske olier osv.

Dan Gødning der er i en fortsat udvikling kom ind i en lejeaftale i 2005, da Dan Gødning af logistiske grunde valgte at starte udlevering af gødning fra Aalborg til det nordjyske område. Tankbiler kunne nu pludselig nå 2-3 læs om dagen hvor man før kun kunne køre 1 læs fra Fredericia.

I år 2007 valgte ledelsen hos JMO 2000 ApS at afhænde selskabet til Dan Gødning A/S, der havde brug for yderligere kapacitet. Dan Gødning A/S er 100% ejer af JMO 2000 ApS.

Samme år som Dan Gødning A/S overtog JMO 2000 ApS blev der stillet 2 stk. 1.500 m3 tanke op og yderligere en 8.000 m3 tank 2 år efter.

JMO 2000 ApS råder i dag over 44.000 m3 tankkapacitet – ca. 2.000 m2 lagerlokaler og et værksted som også lejes ud.

JMO 2000 ApS er miljøgodkendt til oplag af mineralske olier generelt og til oplag af benzin fareklasse 1 som et tillæg til Samtank A/S’s miljøgodkendelse. Miljøgodkendelsen til oplag af benzin ligger således i Samtank A/S’s miljøgodkendelse.

JMO 2000 ApS er medlem af Skumslukker centralen som er en central del af beredskaben for dette tankområde på Aalborg havn.
JMO_tankanlaeg

JMO 2000 ApS
Rørdalsvej 27
9220 Aalborg Øst
Kajstrækning 4120
Fax: +45 98 10 98 33
Tlf.: +45 98 10 98 33