DG-NKtS 12-0-7-3

DG-NKtS med højt kaliumindhold

DG-NKtS 12-0-7-3 er velegnet til en lang række afgrøder med behov for ekstra tilførsel af kalium eller i kombination med husdyrgødning med lavt K-indhold.

Gødningen er tilsat ammoniumthiosulfat (AtS), der giver en forsuringseffekt i jorden og forbedrer tilgængeligheden af fosfor og mikronæringsstofferne jern, mangan, kobber og zink.

Produktegenskaber

Plantedirektoratnr.
FA52
Total N
12.0
Vægtfylde
1.22 kg/l
- Amid N
6.9%
Frysetemp.
0 °C
- Ammonium N
3.2%
pH værdi
Neutral
- Nitrat N
2.0%
Fosfor (P)
0.0%
Kalium (K)
6.8%
Svovl (S)
2.6%