DG-NtS 8-17 m/Se

Specialprodukt med selen til kvægbedrifter

Selen er vigtigt for dyr og mennesker, hvor selen indgår i aminosyrerne methionin og cystein. Selen er ikke et essentiel plantenæringsstof. DG-NtS 8-17 m/Se er en meget effektiv måde, at sikre det korrekte indhold af selen i græsset.

Selen har tillige en gavnlig effekt på reproduktionen og øger immunforsvaret. Mangel på selen menes tilsvarende, at medvirke til yverproblemer og tilbageholdt efterbyrd. Selenmangel kan ligeledes føre til dødfødte eller svagelige kalve.

Selenniveauet i danske jorder er lavt, derfor anbefales det at tildele selengødning ved første og andet slæt, for at opnå optimalt selenniveau i græsset. Normalt er græssets indhold af selen lavest midt på sommeren, derfor er det vigtigt, at græsset er velforsynet med selen på dette tidspunkt.

Ved tildeling er det vigtigt ikke at overskride doseringsvejledningen.

Doseringen er 1 liter/ha. pr. slæt.
Totaldosering på 1 liter pr. ha. pr. gang må ikke overskrides.
DG-NtS 8-17 m/Se kan med fordel blandes med andre DG-NtS produkter.

Produktegenskaber

Plantedirektoratnr.
AT32
Total N
8.0
Vægtfylde
1.26 kg/l
- Amid N
%
Frysetemp.
0 °C
- Ammonium N
8.0%
pH værdi
Neutral
- Nitrat N
%
Svovl (S)
17.0%
Selen (Se)
0.3%