DG-NP 11-16

100 pct. plantetilgængeligt fosfor

DG NP 11-16 er fremstillet specielt til brug som startgødning. Gødningen kan med fordel anvendes i alle afgrøder, men især i højværdiafgrøder hvor kvalitet, udbytte og ensartethed af afgrøden er vigtig. DG NP 11-16 kan også med fordel anvendes, hvor fosforreguleringer begrænser tildelingen af fosfor eller hvor der er marker med lave fosfortal.

DG-NP 11-16 indeholder ikke citratopløseligt fosfor, der kræver en langsom omdannelse i jorden, før det bliver plantetilgængeligt. Fosfor i DG-NP 11-16 og andre DanGødning produkter adskiller sig således fra alle andre fosforgødninger på markedet, ved at hele fosformængden findes i 100 pct. vandløselig form. Dette opnås ved, at DanGødning udelukkende anvender ammoniumpolyfosfat som fosforkilde, som er en sammenkædning af orthofosfat-molekyler ved hjælp af ammonium-N. Orthofosfat, som er den fosforform som planterne kan optage, frigøres jævnt fra polyfosfatkæden. Da ammonium-N samtidig virker som en aktiv forstærker af fosforoptagelsen, opnås en sikker og jævn fosfortilførsel i løbet af den kritiske rodudvikling.

Produktegenskaber

Plantedirektoratnr.
EF12
Total N
11.0
Vægtfylde
1.44 kg/l
- Amid N
%
Frysetemp.
0 °C
- Ammonium N
11.0%
pH værdi
Neutral
- Nitrat N
%
Fosfor (P)
16.0%