Forsurende virkning - kalkbehov

De enkelte gødningstyper har vidt forskellig forsuringsvirkning i jorden

Rodaktivitet og optagelse af næringsstoffer medfører en forsuring af jorden. Da plantetilgængeligheden af næringsstoffer afhænger af jordens surhedsgrad, er det vigtigt at være opmærksom på jordens reaktionstal (Rt) og justere den med kalkning.

Gødningernes forsurende effekt kan i flere tilfælde udnyttes. F.eks. kan gødskning med en forsurende gødning øge tilgængeligheden af mangan (Mn) og fosfor (P)

Den altovervejende forsurende virkning af gødninger kommer fra ammonium – N. (NH4+). Indhold af svovl, kali og fosfor i gødninger spiller en underordnet rolle når det gælder den forsurende virkning. Det er derfor gødninger som svovlsur ammoniak, MAP, DAP, APP og ammonium thiosulfat, der alle indeholder 100 pct. N i ammonium form, der har den mest forsurende virkning. Kvælstof på nitratform har derimod ingen påvirkning af pH, og kvælstof på amid form har kun halvt så stor påvirkning af pH som ammonium-N.

Når man angiver den forsurende virkning af en gødning, angiver man oftest den mængde kalk der skal benyttes for at neutralisere den forsurende virkning af gødningen. Kendte gødningers forsurende virkning, opgivet på denne måde, kan ses i Tabel 1.

Ved omdannelsen af Thiosulfat til SO4 i jorden frigøres et ekstra brintmolekyle. AtS virker derfor mere forsurende end svovlsur ammoniak.  

AtS indgår som råvare i DanGødning produkter. DG-NtS 17-17 og DG-NtS 20-10 som er de to produkter i DanGødning's sortiment med den mest forsurende virkning og dermed velegnede at anvende, hvor man ønsker en forsurende virkning.