DG-NPtS 17-7-0-3

Nummer 1 i forsøg med startgødning

DG-NPtS 17-7-0-3 er en NPtS gødning, der er den ideelle startgødning i majs, kartofler og andre vårafgrøder. DG-NPtS 17-7-0-3 indeholder 100 pct. vandopløseligt fosfor i form af polyfosfat, som er den mest avancerede og højt forædlede fosforform på det danske marked. Gødningen sikrer, i modsætning til alle faste fosforgødninger, fuld tilgængelighed af hele den tilførte P-mængde under den kritiske roddannelse. Et veludviklet rodnet er grundlaget for et højt udbytte, og med DG-NPtS 17-7-0-3 er der i Landsforsøg således opnået konstant høje udbytter fra 2017-2021 (Tabel 7 side 409, Landsforsøgene 2021)

DG-NPtS gødningen indeholder ammoniumthiosulfat (AtS), der udover at være en optimal svovlkilde, også virker som nitrifikationshæmmer. 

Produktegenskaber

Plantedirektoratnr.
EA94
Total N
17.0
Vægtfylde
1.33 kg/l
- Amid N
5.5%
Frysetemp.
-5 °C
- Ammonium N
8.7%
pH værdi
Neutral
- Nitrat N
2.8%
Fosfor (P)
6.8%
Svovl (S)
2.7%
DG NmaX