DG-NPtS 27-3-0-2

Høj-N type med fosfor

Optimal gødning når der skal tildeles større mængde kvælstof pr. ha. og hvor afgrøden samtidig har behov for fosfor til optimering af rodudviklingen og stimulering af væksten.

Vi anbefaler at DG-NPtS 27-3-0-2 udbringes ved begyndende vækst i det tidlige forår. Den velafbalancerede kvælstofsammensætning med amid-, ammonium- og nitratkvælstof er garanti for lang og jævn tilgængelighed af kvælstof, uden risiko for uønsket buskning eller dannelse af for stor bladmasse.

DG-NPtS 27-3-0-2 indeholder 100 pct. vandopløseligt fosfor, og derved fuldt plantetilgængeligt fosfor. Dette er specielt vigtigt på jorde, hvor der er begrænsninger i fosfortilførslen eller lave fosfortal.

Produktegenskaber

Plantedirektoratnr.
EB22
Total N
27.0
Vægtfylde
1.34 kg/l
- Amid N
12.2%
Frysetemp.
-10 °C
- Ammonium N
8.8%
pH værdi
Neutral
- Nitrat N
6.1%
Fosfor (P)
2.7%
Svovl (S)
1.7%
DG NmaX