DG-Leaf N 18

Optimal bladgødskning

DG-Leaf N 18 er en ren N-gødning, der er specielt udviklet med et højt indhold af amid-N til anvendelse som bladgødskning. Amid-N optages hurtigere og mere effektivt end nogen anden N-form. Med DG-Leaf N 18 er det dermed muligt meget hurtigt og præcist, at justere på kvælstoftildelingen i alle afgrøder på hvilket som helst tidspunkt af vækstsæsonen. Vinterhvede og vinterraps er således en afgrøde, der betaler godt for sen tildeling af DG-Leaf N 18 til optimering af udbytte og kvalitet.

Ved tildeling af bladgødning er det vigtigt, at være opmærksom på, at bladene ikke kan optage mere end 5-10 kg. N/ha. pr. gang. Ved større behov anbefales derfor flere tildelinger med få dages mellemrum. Husk at bladgødskning skal tildeles med fladsprededyser, og kan evt. tilsættes 100-150 liter vand pr. ha. for nemmere dosering. DG-Leaf N 18 er fremstillet af kvalitetsurea med lavt indhold af biuret, så risiko for svidning minimeres.

DG-Leaf N 18 kan i mange tilfælde blandes med plantebeskyttelsesmidler. Følg altid kemikalieleverandørens anbefalinger ved blanding, og lav evt. en lille blandetest på forhånd.

Ifølge Bekendtgørelse om jordbrugsvirksomheders anvendelse af gødning, skal der ved bladgødskning tilsættes et spredeklæbemiddel ved udbringning. På de arealer hvor der bladgødskes, må der højst tildeles 20 kg. amid N (urea N) pr. ha. hver tredje dag.

Produktegenskaber

Plantedirektoratnr.
AT84
Total N
18.0
Vægtfylde
1.11 kg/l
- Amid N
18.0%
Frysetemp.
0 °C
- Ammonium N
%
pH værdi
Neutral
- Nitrat N
%