DG-NKtS 20-0-4-4

Optimal gødning med kvælstof og kalium samt svovl

DG-NKtS 20-0-4-4 er en gødning med et velbalanceret forhold mellem N, K og S.

DG-NKtS 20-0-4-4 er en optimal gødning i kombination med husdyrgødning, hvor fosforreguleringen ikke giver mulighed for, at supplere med fosfor.

DG-NKtS 20-0-4-4 er tilsat ammoniumthiosulfat (AtS), der giver en forsuringseffekt i jorden og forbedrer tilgængeligheden af fosfor samt mikronæringsstofferne jern, mangan, kobber og zink.

Produktegenskaber

Plantedirektoratnr.
FA 44
Total N
20.0
Vægtfylde
1.27 kg/l
- Amid N
10.2%
Frysetemp.
0 °C
- Ammonium N
5.7%
pH værdi
Neutral
- Nitrat N
4.0%
Kalium (K)
3.7%
Svovl (S)
3.7%
DG NmaX