Biogas 10-2-11

Effektiv justering af næringsstoffer i biogasanlæg

Biogas 10-2-11 er et specialprodukt, der anvendes til optimering af næringsstoffer til bakterier i biogasanlæg. Produktet er udviklet i samarbejde med førende eksperter på biogasanlæg.

Produktegenskaber

Plantedirektoratnr.
DK 78
Total N
Vægtfylde
kg/l
- Amid N
%
Frysetemp.
°C
- Ammonium N
%
pH værdi
Neutral
- Nitrat N
%