DG-NtS 28-4

Afbalanceret gødning med et N:S forhold på 7:1

Med et N:S forhold på 1:7 i DG-NtS 28-4, er denne gødning anvendelig i langt de fleste afgrøder, og har et perfekt N:S forhold til alle kornafgrøderne. Husk, hvis afgrøden mangler blot 1 kg. S pr. ha. kan det blokere for optagelsen af 10 kg. N pr. ha. 

Ved store udbytter i bl.a. raps og slætgræs vil behovet for svovl være ekstra stort. I disse situationer anbefaler vi, at der suppleres med svovltilførsel fra vores gødninger med højere svovlindhold. 

DG-NtS 28-4 kan benyttes ved både tidlige og sene tildelinger. Den velafbalancerede sammensætning af de tre N-former; amid-N, ammonium-N og nitrat-N sikrer en jævn forsyning med tilgængeligt kvælstof gennem hele vækstperioden. Dermed undgås uønsket buskning eller dannelse af for stor bladmasse. 

Sammensætningen af de tre N-former i DG-NtS 28-4 bevirker ligeledes, at den kan udbringes tidligere end fast gødning, hvorved man opnår en højere udnyttelse af næringsstofferne og et højere udbytte. 

Produktegenskaber

Plantedirektoratnr.
NS05
Total N
28.0
Vægtfylde
1.31 kg/l
- Amid N
13.2%
Frysetemp.
-5 °C
- Ammonium N
8.2%
pH værdi
Neutral
- Nitrat N
6.6%
Svovl (S)
3.6%
DG NmaX