DG-NPtS 20-5-0-5

NPtS gødning specielt til kartofler

DG-NPtS 20-5-0-5 har et NP forhold på 4:1, der passer til mange afgrøder og dyrkningssituationer, hvor kali tilføres på anden vis.

Sammensætningen er specielt velegnet til kartoffelavl, hvor kalitilførslen sikres via protamylasse. Tilførslen af svovl i form af AtS (AmmoniumThiosulfat) sikrer en effektiv kvælstofoptagelse, da svovlen er 100% vandopløselig og 100% plantetilgængelig. AtS har desuden nitrifikationshæmmende effekt, og er derfor med til at forhindre udvaskning og lattergasemission, selv ved tilførsel af større mængder i det tidlige forår.

Ligesom for alle DanGødning's andre gødninger med fosfor, anvendes 100 pct. vandopløseligt og dermed plantetilgængeligt fosfor. Dette giver kartoflerne en optimal start i form af en effektiv roddannelse.

På ejendomme med restriktioner på fosfortilførsel eller lave fosfortal, er det ligeledes vigtigt, at hele den tilførte fosformængde er på vandopløselig form. Dette giver muligheden for, at tildele mindre fosfor, men med samme eller større effekt.

Gødningen er også velegnet til kornafgrøder, majs, vinterraps.

Produktegenskaber

Plantedirektoratnr.
EB50
Total N
20.0
Vægtfylde
1.33 kg/l
- Amid N
7.3%
Frysetemp.
-5 °C
- Ammonium N
9.0%
pH værdi
Neutral
- Nitrat N
3.7%
Fosfor (P)
4.7%
Svovl (S)
4.7%
DG NmaX