DG-AcidLine S 16

Effektiv forsuring af gylle

DG-AcidLine S 16 anvendes til forsuring af gylle for at undgå tab af kvælstof.

DG-AcidLine S 16 har et lavt pH og udleveres kun i UN godkendte palletanke. Produktet skal anvendes på forsvarlig måde. Læs derfor mere om dette i sikkerhedsdatabladet.

DG-AcidLine S 16 kan doseres i gylletanken eller direkte i gyllen før eller under udbringning. Vær opmærksom på, at der udvikles CO2 ved tilsætning af DG-AcidLine S 16, hvorved gyllen skummer op. Derfor anbefaler vi, at gylletanken kun er 80 pct. fyldt, ligesom der skal røres grundigt.

Produktegenskaber

Plantedirektoratnr.
AT83
Total N
Vægtfylde
1.43 kg/l
- Amid N
%
Frysetemp.
0 °C
- Ammonium N
%
pH værdi
5
- Nitrat N
%
Svovl (S)
16.0%