DG-AcidLine S 16

Effektiv forsuring af gylle

DG-AcidLine S 16 anvendes til forsuring af gylle for at undgå tab af kvælstof.

DG-AcidLine S 16 har et lavt pH. Produktet skal anvendes på forsvarlig måde. Læs derfor mere om dette i sikkerhedsdatabladet.

DG-AcidLine S 16 kan doseres i gylletanken eller direkte i gyllen før eller under udbringning. Se doseringsmængder under "Vejledninger". Vær opmærksom på, at der udvikles CO2 ved tilsætning af DG-AcidLine S 16, hvorved gyllen skummer op. Derfor anbefaler vi, at gylletanken kun er 80 pct. fyldt, ligesom der skal røres grundigt.

Under omrøring kan der opstå svovloxider. Omrøring bør derfor foregå under gode ventilerede forhold.

Produktegenskaber

Plantedirektoratnr.
JD 10
Total N
Vægtfylde
1.39 kg/l
- Amid N
%
Frysetemp.
0 °C
- Ammonium N
%
pH værdi
1
- Nitrat N
%
Svovl (S)
16.0%