Stor efterspørgsel på opbevaring af DanGødning

Tanke til opbevaring af flydende gødning 

Gødningsmarkedet, miljøhensyn, klimaproblematikken, øget fokus på præcisionslandbrug, øget fokus på udnyttelse af næringsstoffer, højere udbytter og bedre kvalitet. Det er alt sammen områder, som på det seneste har været med til at booste interessen for brug af flydende gødning.  

Levering Just In Time og opbevaring 

DanGødning bliver leveret JUST IN TIME i løbet af vækstsæsonen. Som landmand har man derfor ikke behov for kapacitet til at kunne opbevare gødning hen over efterår og vinter. 

En vis tankkapacitet i løbet af vækstsæsonen er dog nødvendig, og her kan DanGødning levere plasttanke i størrelsen fra 5-23 m3. Tankene bestilles og betales via grovvareforhandleren.  

Hvis man ønsker at tage gødningen hjem i efteråret og opbevare over vinteren, skal man være opmærksom på, at gødninger der indeholder P og/eller K ikke kan vinteropbevares. Disse typer danner bundfald ved lave temperaturer og dette bundfald kan kun opløses ved høje temperaturer. Typer der kun indeholder N og S kan godt vinteropbevares. Disse typer danner is hvis de får frost. Isen vil typisk ligne slush ice. Gødningen opløses igen når temperaturen stiger, uden der sker en kemisk ændring og uden der tabes næringsstoffer. 

Tanke til flere formål end gødning 

Plasttankene er rotationsstøbte og har derfor ingen svejsninger eller samlinger. Dette er med til at give tankene en meget lang levetid.  De kan uden problemer flyttes med en læssemaskine, og kan derfor nemt flyttes rundt på forskellige ejendomme, hvor de kan benyttes til gødning, men evt. også som vandtank til at fylde sprøjten.  

Tankene leveres som udgangspunkt med en 3” Camlock studs, og skal blot placeres på et fast, jævnt og vandret underlag. Har man brug for en anden størrelse studs, så er ansatte hos DanGødning A/S behjælpelig med at henvise til forhandlere af udstyr. 

Med hensyn til valg af størrelse, så er vægtfylden på flydende gødning tæt på 1,3 kg. pr. liter. En 15m3 tank indeholder tæt på 20 ton gødning, og er der f.eks. en DG-NtS 27-3 i tanken, så er der til udbringning på godt 50 ha. ved tildeling af 100 kg. N pr. ha.  Har man to eller flere tanke, så er der mulighed for at have forskellige typer i tankene.  

 

Med venlig hilsen

 

Lars Hindbo

Rådgivning og produktudvikling

Direkte tlf: + 45 76 20 14 73, mobil: +45 44 10 17 84, email: lhi@dangodning.dk

Stor efterspørgsel på opbevaring af DanGødning