Forsurende virkning i DanGødning

Mange landmænd, der traditionelt har benyttet svovlsur ammoniak, fordi de har ønsket en forsurende virkning, spørger om de kan opnå den samme virkn...

Begyndende aktivitet på bladgødskning

Begyndende aktivitet på bladgødskning

I det tidlige forår anvendes N-bladgødskning overvejende sammen med mikronæringsstoffe...

Tidlig udbringning af DanGødning

Udbringningen af gødning er i flere dele af landet gået i gang. I den forbindelse får vi en del henvendelser vedrørende udbringning af DanGødning i...

Store nedbørsmængder har betydning for svovlbehovet

Vær opmærksom på de store nedbørsmængders betydning for svovlbehovet

31. januar kunne man på TV2´s hjemmeside læse, at janua...

Ny ureasehæmmer, DG-NmaX, til flydende gødning

DanGødning A/S lancerer ny ureasehæmmer, DG-NmaX, til flydende gødning til forårssæsonen 2023

Gødningsmarkedet har i 2022 væ...