Teknik til udbringning af DanGødning

Udbringning af flydende gødning foregår enten med en almindelig marksprøjte eller ved placering i jorden samtidig med etablering af en afgrøde.
...

100% plantetilgængeligt fosfor i startgødning til majs

Placering af startgødning 5 cm under og 5 cm ved siden af majsfrøet, er vigtigt for en god etablering af en majsafgrøde. Det er i særdeleshed place...

Mangan

Mangan er det mikronæringsstof, der benyttes mest i dansk landbrug, og der ses i øjeblikket manganmangel i mange marker, specielt i vinterbyg.

<...

Flydende gødning - optagelse gennem blade eller rødder?

Vi møder nogle gange misforståelser om hvorvidt flydende gødning optages gennem bladene eller rødderne. 

Derfor ganske kort:&n...

Placering af fosfor til kartofler

DanGødning’s fosforgødninger er de mest avancerede på markedet, og indeholder 100 pct. vandopløseligt fosfor. Som det eneste produkt på markedet, i...